Poštovane koleginice i kolege,

       Međunarodna konferencija "Elektrane 2014" će se održavati

              od 28. do 31. oktobra  2014. godina na Zlatiboru.

Prijava učešća sa/bez rada obavlja se poštom, elektronskom poštom ili preko sajta: http://e2014.drustvo-termicara.com/ gde možete pratiti najnovije vesti i važne informacije vezane za Međunarodnu konferenciju Elektrane 2014.

Krajnji rokovi:

  •   1. avgust  2014.  -  Dostavljanje apstrakta  
  • 22. avgust 2014.  -  Obaveštenje o prihvatanju/odbijanju apstrakta  
  • 30. septembar 2014.  -  Dostavljanje radova

Zvanični jezici konferencije ELEKTRANE 2014 su srpski i engleski.

Pripremljen apstrakt (do 500 reči, na srpskom i engleskom jeziku) sa adresom autora, treba poslati poštom ili elektronskom poštom (.doc ili .pdf format) ili preko sajta http://e2014.drustvo-termicara.com Organizacionom Sekretarijatu. Radovi podležu recenziji. U program Kongresa kao i u zbornik Kongresa na kompakt disku će biti uključeni samo prihvaćeni radovi.

Radovi od šireg naučnog /stručnog značaja će biti objavljeni i u časopisima Društva Termičara Srbije:

Molimo Vas, da informaciju o održavanju Međunarodne konferencije Elektrane 2014 prosledite svim zainteresovanim kolegama i stručnoj javnosti.

Organizacioni odbor

08.12.2014.

Информација о трибини Друштва термичара Србије

                                                  ДРУШТВО ТЕРМИЧАРА СРБИЈЕУ оквиру сталне трибине има задовољство да...

više

25.11.2014.

Predlog zaključaka okruglog stola Društva termičara Srbije

Poštovani,U prilogu ove vesti pronađite predlog zaključaka sa "Okruglog stola Društva termičara Srbije" održanog 29.oktobra 2014. godine na Zlatiboru u...

više

27.10.2014.

Male promene u programu rada ELEKTRANE 2014

ČETVRTAK / THURSDAY 30.10.2014.PREPODNEVNI PROGRAM / MORNING PROGRAM: PREDAVANJA  po sesijama/ SESSIONS LECTURES Sesija: Eksploatacioni problemi elektrana (paralelni rad - sala će...

više